Teräsyhtymä Oy

STÅLGRUPPEN AB

STEEL POOL LTD

Terästä ja teknologiaa vuodesta 1954

Med focus på teknisk handel och relaterade kunskapstjänster.

Stålgruppen Ab är ett företag med focus på teknisk handel och relaterade kunskapstjänster.

Målsättningen för vår verksamhet är att alltid skapa mervärde både för våra kunder och för våra samarbetspartners.

Genom att använda sig av våra tjänster – material, komponenter, verktyg, utrusning eller lösningar – kan vår kund öka sin konkurrenskraft och sin produktivitet.

Stålgruppen har betjänat metallindustrin i Finland sedan 1954 och är idag aktiv också i Sverige och de baltiska länderna.

En gemensam nämnare för alla våra huvudmän och partners är att var och en hör till de internationellt ledande företagen i sin egen bransch.

STÅLGRUPPEN OY

Särkiniementie 5 B 15

00210 Helsingfors

TEL +358 40  591 7939