Teräsyhtymä Oy

STÅLGRUPPEN AB

STEEL POOL LTD

Terästä ja teknologiaa vuodesta 1954

Veden puhdistus RRS suodatinsyklonilla

Laitteisto alentaa puhdistettavan veden raskasmetalli- ja pesuainepitoisuuksia sekä hiilivetyjä pelkistämällä kiinteät ainesosat suodatinsyklonissa kalvon läpi. Metallit esiintyvät vedessä ioneina ja kiinteinä hiukkasina. Sähkölatauksensa johdosta metalli-ionit sitovat ”likahiukkasia” jolloin metalli-ionit voidaan eriyttää hiukkasina.