STÅLGRUPPEN AB

TERÄSYHTYMÄ OY

STEEL POOL LTD

Stål och teknologi sedan 1954

Material

Stålgruppen hjälper att förbättra konkurrenskraften hos företag inom metall-, verktygs- och processindustrin genom att taga fram de bästa och möjligast konkurrenskraftiga material, halvfabrikat och komponenter som företagen behöver i sin produktionsprocess eller som en del av produkterna de själva tillverkar.

Smidda och valsade ringar

Centrifugalgjutet gods i specialstål

Flänsar

Smiden

Övrigt