STÅLGRUPPEN AB

TERÄSYHTYMÄ OY

STEEL POOL LTD

Stål och teknologi sedan 1954

Metall och verkstadsindustri

Teräsyhtymä hjälper metall- och verkstadsindustriföretag att öka sin konkurrenskraft genom att erbjuda tjänster och taga fram bästa möjliga och konkurrenskraftiga material, halvfabrikat, komponenter samt utrustning som företagen behöver i sin produktion eller som delar av sina  produkter.